Ο νέος τρόπος για να επενδύετε στις χρηματοοικονομικές αγορές

Συγχρονισμένο Trading — είναι επενδυτικό προϊόν, που προτείνεται από την TeleTrade για όσους θέλουν να επωφεληθούν από το Forex trading.

είναι traders, που έχουν αποδειγμένες γνώσεις και δεξιότητες στην αγορά Forex. Το συγχρονισμένο trading επιτρέπει την αντιγραφή όλων των συναλλαγών που πραγματοποιούν οι Masters, παράλληλα, διατηρώντας τον πλήρη έλεγχο, την διαφάνεια και την ευέλικτη διαχείριση του trading λογαριασμού σας.

С нами работает

4
2
8
8
5
3

человек

Best Master traders performance

On 27 Μάρτιος 2017

1 165.8 % within 30 calendar days
2 6.7 % within 30 calendar days
3 5.7 % within 30 calendar days
4 4.8 % within 30 calendar days
5 2.4 % within 30 calendar days
6 1.4 % within 30 calendar days
How to connect View full rankings
 • Trade Forex smarter

  Do you want to trade Forex but feel you lack experience? Become an Investment Trader and make smarter investment decisions - simply by copying our Master Traders’ trades. You’ll make a profit every time they do!


  Become an Investment Trader


  Already successfully trading Forex? The more Investment Traders who copy your Master Trader strategies, the greater the commission you stand to gain.


  Become a Master Trader

 • What is Investment Synchronous Trading?

  Investment Synchronous Trading is an MT4 platform that lets you tap into the knowledge and skills of our most successful clients: the Master Traders. Let your account automatically place the trades they place, while you just sit back and watch!


  “Our technology makes Investment Synchronous Trading a flexible, transparent, cost efficient Forex trading engine. We always strive to find the very best traders in our Forex community and bring them together under our Investment Synchronous Trading roof.”

  Investment Synchronous Trading team

 • Join Investment Synchronous Trading today

  Thousands TeleTrade clients are already benefitting from Investment Synchronous Trading, taking advantage of dozens profitable strategies. You’ll find Investment Synchronous Trading completely transparent and flexible: it’s the smartest way to trade Forex.


  Become an Investment Trader today - registering is simple - and choose which of our top 30 Master Traders to follow.